Fri konkurrence

Begrebet fri konkurrence kan fortolkes på flere måder. I den økonomiske teori er fuldkommen konkurrence en idealmodel for et marked, hvor der er så mange købere og sælgere, at disse ikke kan påvirke prisdannelsen. Det er konkurrencen, der bestemmer, ved hvilken pris den udbudte mængde af varer svarer til den efterspurgte. I virkelighedens økonomi opfatter man det ofte som ’laissez faire’; Staten skal blande sig så lidt som muligt.

Dette budskab, der stammer fra Monetarismen og Chicagoskolen (Milton Friedman) har haft en stor appel siden 80’erne, og den lever fortsat i nogle politikeres og økonomers bevidsthed. De mere realistiske markedsformer som monopol, duopol, oligopol og monopolistisk konkurrence nævnes i mindre grad, selvom det er disse former der er mest realistiske som modeller for markederne. I realistiske fremstillinger tales der så i stedet om ’virksom konkurrence’, hvor et konkurrenceråd skal sikre at der virkeligt også er konkurrence.

Kartellet

Selvstændige erhvervsdrivende er underkastet fri konkurrence. Håndværksmestre kan gå konkurs, og de skal tjene deres penge selv i konkurrence med andre. Eller er de nu også det? En nyere dansk film er mindre fiktiv end man måske kunne forledes til at tro. I filmen ’Kartellet’ spiller Anders W. Berthelsen hovedrollen som den selvstændige entreprenør, der opretter et El- og VVS firma. Han tager begrebet konkurrence virkeligt alvorligt, hvilket i sidste ende får konsekvenser for ham, fordi hans konkurrenter udsætter ham for gangsteragtige metoder for at tvinge ham ind i et kartel.

Håndværkerkarteller

I Lidenlund har vi i dag fire tømrermestre, der mødes hver lørdag formiddag på den lokale bodega med et eneste punkt på dagsordenen – opgaver udliciteret af kommunen. Nu skal ’grisen’ parteres. Der er fire tømrermestre i byen. Mestrene sidder og mumler lavmælt med priskuranter på bordet og hemmelighedsfyldte miner, mens de sipper bajersk øl i sig. Det er ikke Hansens, Petersens og Jensens tur til at få en udliciteret opgave denne gang, nej det må være Mortensens tur, men han skal heller ikke have for meget med mindre, vi kan lave et skøn over året, så alle opgaver og fortjenester fordeles ligeligt mellem de fire mestre. Og det skal ligne konkurrence, så alle skal lave et fingeret tilbud, der sikrer, at Mortensen får opgaven. Og så er der jo ham den nye unge mester Berthelsen, der vil ind på Lidenlunds marked og underbyde, men den går ikke.

Konkurrencen der blev væk

’Mestergrisen’ er ganske vidst ulovlig, men har konkurrencestyrelsen ressourcer til at finde ud af det? Og det samme på det lokale grønttorv en lørdag formiddag, hvor en bakke jordbær mirakuløst koster det samme fra stand til stand; ve den arme mand, der bryder karteldisciplinen og underbyder de andre – han risikerer bøllebank og åbne håndlussinger bag ved skuret! Læs mere om penge og økonomi på Smart-lån.dk pengesiden.

Disclaimer

Add a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *